Taban Gallery | Mahmoud Badr

نمونه آثار

محمود بدر در مهر ماه سال 1338در تهران متولد شد ، از دوران دبستان به نقاشی علاقه مند و با تشویق پدر این هنر را پی گیری نمود ودر این مسیر چندین سال نزد دوتن از اساتید محترم و بزرگ بنامهای مرتضی کاتوزیان و حبیب الله اخوان به هنر آموزی پرداخت، اشتیاق وی به این هنر باعث گردید وی پس از سالها شغل اداری خود را رها کرده و آتلیه نقاشی تابان را تاسیس نماید.

وی از سال 1379 تاکنون بطور تمام وقت در آتلیه خود مشغول به کار می باشد.