دختر چوپان ، ناژون اصفهان، ابعاد 80×100.cm

عطر نان در عشایر قشقایی ، ابعاد80×100.cm
آوریل 14, 2020
پاییز ، پس از باران، ابعاد 60×86cm
آوریل 14, 2020